Regulament YO

Campionatul Național de Unde Scurte Multiband al României 

                                   YODX HF Contest

 

I. Organizator:

Federația Română de Radioamatorism

 

II. Scopuri si obiective :

Creşterea nivelului de competitivitate şi performanţă între radioamatorii români în contextul unei competiţii deschise participarii

        internaţionale. Promovarea  radioamatorismului românesc la nivel internaţional.

 

III. Data

Ultimul weekend întreg al lunii August (pentru 2017 – 26-27 august)

Sâmbătă 12.00.00 UTC - Duminică  11.59.59 UTC (24 ore)

 

IV. Benzi și moduri de lucru

80 - 10m, exceptând benzile WARC, pe porțiunile de bandă corespunzătoare modului de lucru ales (CW și SSB).

Sunt interzise QSO-urile pe porțiunile de bandă rezervate traficului DX cu aceeași stație se poate lucra o dată în CW și o dată în SSB

pe porțiunile de bandă rezervate conform planului IARU!

 

V. Categorii

a.    Pentru staţii străine:

A.    SO-AB-CW-LP

B.    SO-AB-CW-HP

C.   SO-AB-SSB-LP

D.   SO-AB-SSB-HP

E.    SO-AB-Mixed- LP

F.    SO-AB-Mixed- HP

G.   SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, indiferent puterea)

H.   MOST-AB-Mixed

I.      YN (youngster and novice) operator sub 16 ani împliniți sau maxim 3 ani de la prima autorizare dovedit cu copie de pe acte doveditoare!

LP – cel mult 100 W output / HP – mai mult de 100 W output.

 

b.    Pentru staţii din Romania:

A.    SO-AB-CW-LP  (categorie OPEN)

B.    SO-AB-CW-HP (categorie OPEN)

C.   SO-AB-SSB-LP  (categorie OPEN)

D.   SO-AB-SSB-HP (categorie OPEN)

E.    SO- staţii operate de radioamatorii cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (radioamatori legitimaţi la FRR)

E1. SO- staţii operate de radioamatorii cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (categorie OPEN)

F.     SO-AB-Mixt-LP (radioamatori legitimaţi la FRR)

F1. SO-AB-Mixt-LP (categorie OPEN)

G.   SO-AB-Mixt-HP (radioamatori legitimaţi la FRR)

G1 SO-AB-Mixt-HP (categorie OPEN)

H.   SO-SB-Mixt (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, indiferent puterea) (categorie OPEN)

I.      MO-AB-Mixt (se acceptă maximum 2 operatori, legitimaţi la acelaşi club)  (radioamatori legitimaţi la FRR)

I1  MO-AB-Mixt (se acceptă maximum 2 operatori ) – categorie OPEN


La categoriile OPEN pot participa toţi radioamatorii români indiferent dacă sunt afiliaţi sau nu la vreo asociaţie naţională sau club.

 

Titlurile de Campioni Naţionali, tricourile şi medaliile se vor acordă la categoriile E, F, G, I dacă la fiecare categorie sunt minim 6 clasaţi.

La celelalte categorii se vor întocmi clasamente, primii 3 vor primi diplome şi în funcție de sponsori se vor putea acorda diferite trofee.

 

VI. Controale

Stațiile străine vor transmite RS(T) + Numărul serial, începând cu 001.

Stațiile din România vor transmite RS(T) + prescurtarea județului sau BU pentru stațiile din București.

 

VII. Punctaj:

a.    Pentru staţiile străine:

       QSO cu o staţie din Romania                                     8 p

       QSO cu o staţie din afara continentului propriu      4 p

       QSO cu o staţie din propriu continent                       2 p

       QSO cu o staţie din propria ţară DXCC                    1 p

b.    Pentru stațiile din Romania:

       QSO Romania – DX                                                     8 p

       QSO Romania – EU                                                     4 p

       QSO Romania – Romania                                          0 p

 

Notă: QSO-urile duble nu sunt penalizate și se recomandă a fi lăsate în log. De asemenea nu este necesar a fi marcate în log într-un mod special.

 

VIII. Multiplicatori

a.    Pentru stațiile străine: entitățile DXCC, + județele din Romania (o singură dată, indiferent modul de lucru). YO, YP, YQ, YR nu va conta ca multiplicator separat.

b.    Pentru stațiile din Romania: entitățile DXCC lucrate în fiecare bandă (o singură dată, indiferent modul de lucru). YO, YP, YQ, YR  nu va conta ca multiplicator!

 

IX. Scor final

Suma punctelor obținute din QSO-uri pe toate benzile x suma multiplicatorilor pe toate benzile.

 

X. Reguli generale

a.    Este permisă folosirea tuturor prefixelor ITU alocate României, în condițiile de autorizare stabilite de ANCOM.

b. Toate emiţătoarele şi receptoarele trebuie să se afle pe o rază de 250m în jurul locaţiei autorizate. Antenele trebuie

    fie conectate fizic la emiţătoare şi receptoare prin linii de transmisie RF.

c. Este interzisă conectarea mai multor puncte de lucru (a locaţiilor/staţiilor) via internet sau alte tipuri de “networking”. 

    EX.: Avem doua staţii, staţia YO3A din Bucureşti şi staţia YO8A din Iaşi, cele doua staţii nu au voie să se conecteze, să aibe log comun şi să transmită folosind acelaşi indicativ. 

d. Operarea de la distanţă (remote) este permisă doar dacă toate emiţătoarele, receptoarele şi antenele staţiei se află fizic

     în aceeaşi locaţie (raza de 250m). Staţia operată de la distanţă trebuie să respecte toate regulile de autorizare, limitele

     autorizaţiei operatorului/operatorilor şi limitările categoriei de participare.

e. Receptoarele comandate de la distanţă (websdr si alte asemenea sisteme), amplasate în afara razei de 250m din jurul

    locaţiei autorizate nu sunt premise.

 f.    Pentru staţiile YO pe toată durata competiţiei este permis un singur semnal transmis, indiferent banda și  modul de lucru.

 g.  Pentru staţiile YO se aplică regula celor 10 minute la schimbarea benzii sau modului de lucru. Cu excepţie când se lucrează un multiplicator nou.                                                                             Perioada celor 10 minute începe cu primul QSO logat pe o bandă  și mod.

    EX.: primul QSO este logat in 20m CW la minutul 01, operatorul nu poate să schimbe banda sau modul până la minutul 11,

    dacă în această perioadă, de la minutul 01 la minutul 11, găseşte un nou multiplicator într-o altă bandă sau mod acesta

    îl poate lucra, apoi trebuie să revină la banda şi modul de bază (20m CW în acest exemplu)unde ramâne până la minutul 11.

   Nu există  limită  privind numărul de multiplicatori care pot fi lucraţîn intervalul celor 10 minute.

 h. Este permisă folosirea sistemului DX-cluster (packet cluster, web cluster) pentru toate categoriile de participanți.

 i.    Se interzic şi se pedepsesc cu descalificarea, următoarele:

-   self-spotting (postarea propriului indicativ pe cluster)

-   fake spotting (postarea pe cluster folosind indicative false)

-   solicitarea de legături radio, prin telefon, telex, fax, internet, mail, etc înainte, în timpul concursului sau după.

j.    Se recomandă utilizarea cu decență a sistemului DX-cluster, în sensul semnalării de stații DX, de multiplicatoare noi, de deschideri de

    propagare în benzile dificile. Nu se recomandă postarea de indicative din Romania "preferate", cu scopul de a crea avantaj acestor stații,

   în detrimentul altora.

k.    Folosirea reţelelor publice RBN/Skimmer (Reverse Beacon Network) este permisă pentru toate categoriile. Dacă se foloseşte un sistem

    de Skimmer local (sau orice alt sistem similar) acesta trebuie instalat pe raza celor 250m din jurul locatiei autorizate.

 

XI. Reguli generale pentru pregătirea logurilor de concurs

Participanții vor expedia log electronic în format Cabrillio (chiar și check log) pentru a ajuta la arbitrarea finală a concursului.

Lista LOG-urilor primite va fi publicată periodic la site-ul www.yodx.ro

O listă a celor mai populare programe de concurs care "suportă" YO DX Contest va fi postată împreună cu regulamentul pe pagina oficială a FRR.

Vă sugerăm să folosiți următoarele recomandări pentru completarea headerului cabrillo.

 

XII. Alte recomandări:

-       Timpul se va exprima numai în sistemul UTC (se admit diferențe de maximum +/- 5 minute între corespondenți);

-       Se vor înscrie controalele complete schimbate în timpul QSO-ului;

-       Numele fișierului trebuie sa conțină indicativul participantului, fișierul având extensia .cbr sau .log

-       În header-ul logului de concurs, participantul trebuie să specifice categoria, numele și adresa poștală completă, asociația a cărui membru este (în special pentru stațiile din Romania) precum și alte informații specifice (vârsta, dacă are sub 16 ani, XYL/YL, etc). De asemenea dacă participantul dorește clasarea pe o anumită bandă, va specifica în header, deși a lucrat pe mai multe benzi;

-       Organizatorul acceptă şi loguri pe suport de hârtie, care vor fi transformate în cbr de arbitri sau alți voluntari neimplicați în lupta pentru primele locuri. Erorile care apar la introducerea datelor nu pot fi contestate după publicarea clasamentelor.

-Nu este necesară înscrierea punctelor sau a scorului final. Acest lucru va fi făcut de către programul de verificare;

-       Legăturile duble nu trebuie marcate și nici șterse din log.

-       LOG-urile trebuie expediate în maximum 30 zile de la terminarea concursului.

-       Adresa electronică este: logs@yodx.ro

-       Adresa poștală este: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 București 22, România

-       In cazul expedierii prin e-mail, se va menționa indicativul participantului în linia subject. Participanții vor primi confirmarea electronica în maximum 72 ore de la primirea mesajului

 

XIII. Diplome și premii

a.    Pentru stațiile străine: Participanții clasaţi pe locurile 1, 2 și 3 la fiecare categorie vor primi diplome. În funcție de sponsori, plachete speciale vor fi oferite clasaților de pe locul 1 la fiecare categorie. Vor fi alcătuite și clasamente pe ţări. În funcţie de numărul de participanți din țara respectivă se vor acorda diplome:

1         -           9 participanţi: locul I;

10       -           19 participanţi: şi locul II

20       -           29 participanţi: şi locul III, etc.

Se pot alcătui și clasamente Top 10/continent, locul I pe fiecare continent va primi câte o plachetă (dacă vor exista sponsori).

b.    Pentru stațiile YO, YP, YQ, YR. Se acordă titlul de Campion Național Multiband la următoarele categorii: E, F, G, I, cu condiţia clasării a minimum 10 participanţi pe categorie!

În funcție de sponsori, se acorda plachete sau cupe, câștigătorilor categoriilor : A, B, C, D, E1, F1, G1, I1, H;

Plachete vor fi oferite (dacă există sponsori) şi operatorului cu scorul cel mai mare, având vârsta sub 16 ani precum și operatoarei YL/XYL cu scorul cel mai mare (numai în cazul în care au expediat log și daca informaţia respectivă este înscrisă în log, şi dacă există sponsori pentru aceste categorii).

Se acordă diplome pentru locurile 1-3 la toate categoriile de participare din Romania.

Alte premii vor fi oferite participanților în funcție de disponibilitatea sponsorilor.

Toate stațiile străine primesc prin e-mail clasamentul final, un certificat de participare, împreună cu invitaţia pentru YO DX HF Contest din anul următor.

 

Președintele Comisiei Centrale de Unde Scurte

Adrian Sinitaru / YO3APJ - yo3apj@yahoo.com