YODX HF RULES‎ > ‎

BOSANSKI - HRVATSKI - SRPSKI


YO DX HF CONTEST 2017 – P R A V I L A
Za strane takmicare (izvan YO)

Nova pravila takmicenja YO DX HF Contest 2017
(E7)- Prevedeno i adaptirano by Suad, DK6XZ/E77XZ

I.                  Organizator

Romanian Amateur Radio Federation (FRR).


II.                Cilj

Svi radioamateri svijeta su pozvani da ostvare sto vise kontakata sa YO i stanicama drugih DXCC entiteta. 
Imati zadovoljstvo i usavrsavati operatorske sposobnosti u fair play rivalstvu su osnovne premise takmicenja.


III.             Vrijeme odrzavanja

Posljednji vikend Augusta:
Subota 12:00:00 UTC – Nedjelja 11:59:59 UTC (24 sata)
Za 2017: August 26, 12:00:00 – August 27, 11:59:59 UTC


IV.             Frekventni opsezi i vrsta rada

Od 80 m do 10 m, izuzev WARC opsezi, unutar segmenta za odgovarajucu vrstu rada (CW i SSB). Ista radiostanica moze biti radjena jednom CW i jednom SSB vrstom rada, unutar odgovarajuceg segmenta, prema IARU planu.


V.               Takmicarske kategorije

A. SO-AB-CW-LP:  jedan operator - svi opsezi - CW - mala snaga

B. SO-AB-CW-HP:  jedan operator - svi opsezi - SSB - velika snaga

C. SO-AB-SSB-LP:  jedan operator - Svi opsezi - SSB - mala snaga

D. SO-AB-SSB-HP:  jedan operator - svi opsezi - CW - velika snaga

E. SO-AB-Mixed-LP:  jedan operator - svi opsezi - mijesano CW i SSB - mala snaga

F. SO-AB-Mixed-HP:  jedan operator - svi opsezi - mijesano CW i SSB - mala snaga

G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz):  jedan operator - jedan opseg - mijesano CW i SSB (bez obzira na snagu)

H. MOST-AB-Mixed:  vise operatora - svi opsezi - mijesano CW i SSB

I.  YN (youngster and novice): svi operatori starosti ispod 16 godina ili stariji ali s operatorskom licencom "mladjom" od 3 godine (potrebna kopija dokumenta)

Definicija

- LP/mala snaga – 0-100 W izlazne snage

- HP/velika snaga – preko 100 W


VI.             Razmjena 

- Strane stanice emitiraju za razmjenu: RS(T) + serijski broj koji pocinje od 001
- Rumunske stanice (YO) emitraju: RS(T) + skracena oznaka za lokalni region (oblast), odn. grad Bucharest (BU)

Skracene oznake za YO-oblasti prema prefiksima su:

YO2: AR, CS, HD, TM

YO3: BU, IF

YO4: CT, BR, GL, TL, VN

YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM

YO6: BV, CV, HR, MS, SB

YO7:AG, DJ, GJ, MH, OT, VL

YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS

YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR

* Molimo da se pazljivo slusaju razmjene koje emitiraju rumunske stanice, posto pozivni znakovi ne identificiraju uvjek lokaciju stanice. Prema pravilima o radioamaterskoj operatici u Rumuniji, stanice licencirane u jednoj pozivnoj oblasti (YO2,...YO4..) mogu takodjer operirati iz neke druge, bez da se identificiraju da su u portablu (dakle bez naznake "/p" ili "/(n)").


VII.          Obracun poena

  Strane stanice:

        1 QSO sa rumunskom stanicom – 8 poena

        1 QSO sa stanicom van sopstvenog kontinenta - 4 poena

        1 QSO sa stanicom sa sopstvenog kontinenta – 2 points

        1 QSO sa stanicom iz sopstvenog DXCC entiteta – 1 poen

* Duple veze (dupes) nisu penalizirane i preporucuje se da se ostave ubiljezene u dnevniku. Takodjer, nije obavezno da ih se u dneviku posebno oznacava. 


VIII.       Mnozitelji 

- Za strane stanice (van Rumunije): DXCC entiteti + rumunske oblasti (vazeci kao mnozitelj samo jednom po frekventnom opsegu, bez obzira na primjenjenu vrstu rada)
- DXCC YO ne vazi kao zaseban mnozitelj.


IX.        Ukupni rezultat

Zbir QSO-poena sa svih opsega pomnozen sa zbirom mnozitelja sa svih opsega 


X.         Opsta pravila

a) Svi predajnici i prijemnici moraju biti smjesteni unutar prostora poluprecnika od 500 m. Sve aktivno koristene antene takmicarske stanice moraju biti fizicki, napojnim vodom, spojene sa predajnikom.

b) Takmicar kategorije "jedan operator" moze da bez ogranicenja mijenja frekventni opseg i vrstu rada, ali je dozvoljen samo jedan emitirani signal u bilo koje vrijeme.

c) MOST, vise operatorski takmicarski timovi, su ograniceni sa "10minutnim pravilom": samo jedan emitirani signal i to samo na jednom frekventnom opsegu je dozvoljen unutar 10minutnog perioda (RUN-STN). 10minutni period pocinje sa prvom ubiljezenom vezom na tom opsegu. Iznimka: jedan i samo jedan dodatno emitirani signal unutar svakog 10minutnog perioda je na nekom drugom opsegu dozvoljen 
ako se ostvaruje veza sa novim mnoziteljem (MLT-STN). Osnovna (RUN-STN) i stanica za mnozitelje (MLT-STN) su ogranicene u radu svaka svojim zasebnim 10minutnim periodom. Dnevnik mora da jasno oznacava kojom je stanicom radjena svaka pojedinacna veza. Stanica za mnozitelje ne smije pozivati CQ niti ugovarati veze.

d) Koristenje DX-Cluster-a (packet-radio ili WWW) je dozvoljeno za sve ucesnicke kategorije.

e) Zabranjeno i penalizirano uz mogucnost diskvalifikacije:

- Self-spotting - samoobjavljivanje sopstvenog pozivnog znaka i radne frekvencije ("spot") putem raznih javnih mreza
- Fake spotting - objavljivanje "spotova" u javnim mrezama identificirajuci se izmisljenim ili falsificiranim pozivnim znakom
- Objavljivanje sopstvenog "spot-a" od strane neke druge stanice kao rezultat dogovora sa istom (putem telefona, Interneta, e-maila, Skype-a i sl.)
- Koristenje "Remote-RX"

f) Koristenje javno dostupnih Skimmer-a i/ili RBN-Reverse Beacon Network-a je dozvoljeno za sve takmicarske kategorije. Medjutim, individualne Skimmer-tehnologije je dozvoljeno samo ako je hadrware iste dio takmicarske stanice, dakle nalazi se unutar istog prostora poluprecnika od 500 m.

g) "Remote operation", operiranje udaljenim stanicama via IP, je dozvoljen, ako je fizicka lokacija svih predajnika, prijemnika i antena dio doticne stanice u smislu pravila X-a. Na daljinu operirana radiostanica mora da radi u skladu sa svojom i licencom operatora, te unutar ogranicenja odabrane kategorije.

h) Naknadno "cesljanje" i korekcija takmicarskih veza (ubiljezenih pozivnih znakova i razmjena) uz pomoc raznih baza podataka, audio-snimaka ili putem naknadnih potvrda nije dozvoljeno.


XI.        Uputstva za prijavu dnevnika

Svi dnevnici sa takmicarskim vezama treba da budu prijavljeni u digitalnom formatu "Cabrillo"

Ostale preporuke:

- Sva vremena moraju biti biljezena kao UT (Universal Time). Maksimalna tolerancija izmedju korespondetskih dnevnika je +/- 5 minuta.
- Kompletna obostrana razmjena mora biti prijavljna.
- Naziv dnevnika mora da sadrzi pozivni znak pod kojim se ucesnik takmicio. Digitalni zapis dnevnika treba da ima sufiks ".cbr" ili ".log". 
- Zaglavlje dnevnika mora da sadrzi identifikaciju ucesnicke kategorije, ime ucesnika s kompletnom postanskom adresom, pripadnost nekom klubu kao i druge specificne podateke (starosna dob niza od 16, XYL/YL i sl.). Dodatno, ako ucesnik u takmicenju zeli biti evaluiran unutar kategorije "jedan opseg", mada je uspostavljao veze i na drugim opsezima, ovo mora da bude pomenuto u zaglavlju.
- Zapisi dnevnika na papiru su prihvatljivi. Isti ce od strane komisije biti konvertirani u ".cbr" (Cabrillo) digitalni format. (Ovi dnevnici nece biti evaluirani za prve plasmane, iz razloga mogucih gresaka pri konvertiranju.)
- Nepotrebno je prijavljivati poene ili ukupni rezultat. Obracun ce obaviti verifikacijski software.
- Nepotrebeno je oznacavati duple veze ili ih uklanjati iz dnevnika.
- Dnevnici moraju prispjeti kod organizatora u roku od 30 dana nakon takmicenja.
- E-mail adresa za slanje i prijavu dnevnika je: logs@yodx.ro
- Postanska adresa je: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bucharest 22, Romania
- Kod elektronske prijave u naslovu e-maila pomenuti takmicarski pozivni znak. Svi ucesnici ce dobiti potvrdni e-mail najkasnije 72 sata poslije prijave dnevnika.


XII.         Trofeji i nagrade

- Generlani plasman: Takmicari i timovi koji su osvojili prvo, drugo i trece mjesto u pojedinacnoj kategoriji dobijaju diplome.
- Generalni plasman: Prvoplasirani u svakoj kategoriji, prema clanu V, dobijaju plaketu.
- Zasebna klasifikaciona lista ce biti izradjena za svaki DXCC-entitet a ovisno od broja ucesnika iz tog entiteta dodijelit ce se diplome po sljedecem konceptu: 1-9 ucesnika: diploma za prvo mjesto; 10-19 ucesnika: diploma za prvo i drugo mjesto; 20-29 ucesnika: diploma za prvo, drugo i trece mjesto 
- Lista sa 10 najboljih kontinentalnih rezultata ce biti objavljena. Kontinentalni pobjednik ce biti nagradjen plaketom.
- Plaketa ce biti dodjeljena i operatorima mladjim od 16 godina, kao i YL/XYL koji su ostvarili najvisi ukupni broj poena (preduslov je odgovarajuca naznaka u zaglavlju dnevinka)
- Svi koji prijave dnevnik ce dobiti e-mail sa PDF-Certifikatom o ucescu, finalne liste s obracunatim poenima i sve druge informacije koje se ticu YO DX HF Contest-a.


XIII.       Izjava

Prijavljujuci takmicarski dnevnik u YO DX HF Contest-u ucesnik se slaze da je:

a) procitao i razumio pravila takmicenja i da ga ova obavezuju
b) operirao u skladu svih pravila i zakonskih obaveza svoje zemlje
c) sporazuman da njegov dnevnik bude javno objavljen
d) svaka akcija i odluka YO DX HF Kontest komisije konacna i zvanicna


Za sva pitanja u vezi YO DX HF Contest 2017 kontirati
Adrian Sinitaru – YO DX HF Contest Manager
putem e-adrese: yo3apj@yahoo.com