YODX HF RULES‎ > ‎

BULGARIAN

                                                                    
YO DX HF CONTEST 2017 –УСЛОВИЯ
За чуждестрнните учасници
         Translated and adapted by Christo Ignatov, LZ3FN
 

I.        Организатор

РУМЪНСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛюБИТЕЛИТ (FRR).

II.        ЦЕЛИ

Всички радиолюбители по света са поканени да направят колкото могат повече контакти с румънски станции
и със станции от останалия свят , други континенти и DXCC страни. Изпитването на удоволствие и подобряването на операторските умения и чесната игра са главните цели на
това състезание. III. Период на състезанието Последния пълен уикенд на месец Август: Събота 12:00:00 UTC – Неделя 11:59:59 UTC (24 часа) За 2017: Август 26, 12:00:00 – Август 27, 11:59:59 UTC IV. Обхвати и видове работа : От 80m до 10m, без WARC диапазоните, в участъците на диапазоните ,който са предназначени за(CW и SSB). Една станция може да бъде работена един път на CW и един път на SSB на един диапазон в съответните
сегменти на диапазона съгласно IARU банд плана. V. КАТЕГОРИИ A. SO-AB-CW-LP B. SO-AB-CW-HP C. SO-AB-SSB-LP D. SO-AB-SSB-HP E. SO-AB-Mixed-LP F. SO-AB-Mixed-HP G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, Без значение на употребената мощност) H. MOST-AB-Mixed I. YN (млади и нови оператори) Оператори под 16 години или с максимум 3 години
от първото лицензиране( доказано с копие от съответните документи). LP – не повече от 100 W излъчена мощност / HP – повече от 100 W излъчена мощност. VI. Обмен Чуждестранните станции, ще предават RS(T) + пореден номер, започвайки от 001. Румънските станции ,ще предават RS(T) + абревиатурата на окръга в който се намират.
Станциите от Букурещ ,ще предават BU. Абревиатурите на румънските окръзи са : YO2: AR, CS, HD, TM YO3: BU, IF YO4: CT, BR, GL, TL, VN YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM YO6: BV, CV, HR, MS, SB YO7: AG, DJ, GJ, MH, OT, VL YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR * Моля , слушайте внимателно обмена от румънските станции. Позивната на станцията не винаги може да определи окръга. Според румънския регулатор на радиолюбителите станция лицензирана в един район, може да работи от друг
без да добавя каквото и да било към позивната. (Като /P или /номер на район ). VII. Точкуване: Чуждестранни станции: 1 QSO с румънска станция – 8 точки        1 QSO със станция извън собствения континент – 4 точки 1 QSO със станция от собствения континент – 2 точки 1 QSO със станция от собствената страна –1 точки *Повторените връзки (dupes) не се наказват и се препоръчва да ги оставите в отчета.
Не е необходимо да ги маркирате по някакъв начин. VIII.     Множитители: За чуждестранни станции(извън Румъния): страните по DXCC + Румънските окръзи
(само един път на обхват, без значение на вида работа). Румъния (YO) да не се брой като отделен множител (страна). IX. Краен резултат: Броя на точките от вързкит X (умножени по) сумата от множителите на всички обхвати. X. Общи условия: a) Всички предаватели и приемници трябва да са в радуис от 500м. Всички антени използвани от учасника трябва да са физически свързани с предавателя с жици(фидери). b) Учасниците в категория Един оператор могат да сменят диапазоните и вида работа без времево правило.
Само един сигнал може да бъде излъчван във всяко едно време. c) MOST станциите са ограничени от 10 минутното правило.Само един предаван сигнал на един банд
е разрешен по време на всеки 10 минутен период(за викащото радио).
Изключение: Само и един допълнителен предавател е разрешен на друг обхват за множители.
Той също се подчинява на 10 минутното правило сам за себе си и може да работи единственно и само
нови множители.Викащия и търсещия предаватели се подчиняват независимо един от друг на 10 минутното
правило.10 минутния период започва от първата вързка направена на диапазона.
В отчета трябва да е отбелязано кой предавате , коя връзка е направил.
Множителския предавател няма право да вика CQ или да уговаря контакти. d) Използването на DX-Cluster е разрешено за всички учасници. e) Забрани и наказания с дисквалификация: - само-спотване (Пускане на собствения инициал в кластера) - Фалшиви спотове (Пускане в кластера на фалшиви инициали) - Пускането на вашия инициал от други станции като резулт от предварителна уговорка
(по телефон,факс,интернет,поща и т.н.) - Изнесени приемници извън станцията. f) Използването на скимер и Reverse Beacon Network е разрешено за всички учасници от всички категории.
Използването на местен(собствен) скимер е разрешено само ако той технически и физически е разположен
в станцията.( в радиус 500м). g) Изнесено опериране е разрешено само ако физически предавателите,приемниците и антените са в една
станция.Станция оперирана изнесено се подчинява на лиценза на станцията, оператора и ограниченията на
категорията. h) Корегирането на инициали в отчета след края на контеста използваики различни бази данни, записи
или потвърждение на връзки не е разрешено. XI. Инструкции за подготвяне на отчетите Всички отчети трябва да се изпращат в Cabrillo формат , дори отчетите за контрол. Други препоръки: Всички времена в отчетите трябва да са в UTC ( времева разлика от +/- 5 минути е разрешена между
кореспондентите. Целия контролен обмен по време на връзката трябва да е отчетен. Името на файла трябва да съдържа инициала на учасника.Файла трябва да има разширение
.org или .log . Главата на отчета трябва да съдържа категорията ,името и пълен адрес, федерацията , клуба а също
и друга специфична информация (възраст ,ако е под 16 , XYL/YL и т.н.)
В допълнение ,ако участника иска да бъде класиран на определен банд , а е работил
на всички обхвати ,това трябва да е отбелязано в главата на отчета. Отчети на хартия се приемат също.Те ще бъдат обърнати в .cbr формат от реферите или доброволни
помощници, който не се състезават за първите места.Грешките, който могат да се появят по време
на въвеждането на информацията няма да бъдат дискутирани след излизането на публичните резултати. Не е необходимо да изчислявате точки или краен резултат .Това ще бъде направено от програмата за
проверка. Повторените вързки не е необходимо да се отбелязват или отстраняват от отчета. Отчетите трябва да се изпратят до 30 дни след края на контеста. Е-mail адреса е : logs@yodx.ro Пощенския адрес е: FRR, PO Box 22-50, RO-014780 Bucharest 22, Romania За елекронните отчети е важно в графата “Subject” или “Предмет” да се запише вашия инициал.
Учасниците ще получат потвърдителен e-mail най-късно до 72 часа след като отчета е бил получен. XII. Трофеи и награди Учасниците на 1-во,2-ро и 3-то място във всяка категория ще получат дипломи. Първият във всяка категория (според глава V ) ще получи плакет. Отделно класиране ще бъде направено по страни.В зависимост от броя на учасниците,ще бъдат
 издавани и дипломи. 1-9 Участници: 1-во място 10-19 Участници: също 2-ро място 20-29 Участници: също 3-то място и т.н. Топ 10 на всеки континент ще бъде съставено. Победителя за всеки континент ще бъде награден
с плакет. Плакет ще има и за оператор под 16 години и XYL/YL оператори с най-висок резултат
(само ако те са дали необходимата информация в отчета). Всички станции изпратили електронни отчети, ще получат електронни сертификати за участие
в формат .PDF , крайните резултати и новини засягащи YO DX HF Contest. XIII. Декларация Изпращайки моя отчет за YODX HF Contest вие сте съгласни със следното: a) Вие сте прочели и сте разбрали условията на контеста и сте съгласни да се съобразявате с тях; b) Вие ще работите в съответсвие с всички правила и регулации на вашата страна за радиолюбителите; c) Вашият отчет може да бъде отворен за публиката; d) Всички действия и решения на YODX HF Contest Committee са официални и крайни. За въпроси засягащи YODX HF Contest 2017, моля пишете до: Adrian Sinitaru YO3APJ – Contest Manager yo3apj@yahoo.com