YODX HF RULES‎ > ‎

DUTCH

YO DX HF Contest regels 2017

T.b.v. deelnemers buiten YO

                                 
                                        Translated and adapted by PI4DX Contest Group
 

I        Organisator

 

Romanian Amateur Radio Federation (FRR)

 

 

II      Doel van de contest

 

Radio zendamateurs worden uitgenodigd om zo veel mogelijk verbindingen te maken te andere radiozendamateurs uit YO en uit andere DXCC entiteiten.

 

De belangrijkste doelen zijn het verbeteren van de operating practice, fair-play en het hebben van plezier.

 

 

III     Contest periode

 

De contest zal gehouden worden tijdens het laatste volle weekend van augustus.

 

Voor 2017:

Zaterdag 26 augustus, 12:00:00 UTC  - zondag 27 augustus 11:59:59 UTC.

 

 

IV      Banden en Modes

 

De banden van 80 t/m 10 meter mogen gebruikt worden (met uitzondering van de WARC banden) in de bandsegmenten overeenkomstig met de verschillende modes (CW en SSB).

 

Een station mag per band zowel in CW als in SSB worden gewerkt in de overeenkomstige bandsegmenten zoals deze zijn vastgesteld in het IARU bandplan.

 

 

V       Categorieën

 

A: Single Operator All Band CW Low Power* (SO-AB-CW-LP)

 

B: Single Operator All Band CW High Power** (SO-AB-CW-HP)

 

C: Single Operator All Band SSB Low Power* (SO-AB-SSB-LP)

 

D: Single Operator All Band SSB High Power** (SO-AB-SSB-HP)

 

E: Single Operator All Band Mixed Mode Low Power* (SO-AB-Mixed-LP)

 

F: Single Operator All Band Mixed Mode High Power** (SO-AB-Mixed-HP)

 

G: Single Operator Single Band Mixed Mode (SO-SB-Mixed op de 3,5; 7; 14; 21 of 28 meter band)***

 

H: Multi Operator Single Transmitter All Band Mixed Mode (MOST-AB-Mixed)***

 

I: Youngster and Novice (YN)***. Deze categorie is voor deelnemers onder de 16 jaar of voor deelnemers welke nog niet langer dan 3 jaar over hun machtiging /registratie beschikken, gerekend vanaf de datum waarop zij hun machtiging/registratie hebben ontvangen. Deze deelnemers dienen dit aantoonbaar te maken d.m.v. een kopie van hun machtiging/registratie.

 

* Low Power = maximaal 100 Watt

** High Power = 100 Watt of meer

*** Geen onderscheid in vermogen

 

 

VI      Contest exchange

 

Niet Roemeense deelnemers geven RST en een serienummer beginnend met "001".

 

Roemeense deelnemers geven RST en een afkorting van hun provincie bestaande uit twee letters. Deelnemers uit de hoofdstad Boekarest geven de afkorting "BU".

 

Afkortingen van de Roemeense provincies per call area:

 

YO2: AR, CS, HD, TM

 

YO3: BU, IF

 

YO4: CT, BR, GL, TL, BN

 

YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM

 

YO6: BV, CV, HR, MS, SB

 

YO7: AG, DJ, GJ, MH, OT, VL

 

YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS

 

YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR

 

Let op, de nummers in de roepletters van Roemeense zendamateurs geven niet altijd een goede indicatie van hun locatie. Let dus goed op welke afkorting van de provincie er gegeven wordt.

 

Volgens de Roemeense regelgeving is het toegestaan om als deelnemer uit te komen vanuit een andere call area zonder dat de roepletters dit weer hoeven te geven (dus zonder /P en/of zonder toevoeging van het nummer van de call area).

 

 

VII    Score berekening

 

Score berekening voor deelnemers buiten Roemenië:

 

- QSO's met Roemeens deelnemers - 8 punten

 

- QSO's met deelnemers uit een ander continent - 4 punten

 

- QSOs met deelnemers binnen het eigen continent - 2 punten

 

- QSOs met deelnemers binnen het eigen land - 1 punten

 

Er worden geen strafpunten gegeven voor dubbele QSOs (dupes) en het wordt door de contest commissie aangeraden om deze dupes niet uit het log te verwijderen.

Dupes hoeven ook niet gemarkeerd te worden in het log.

 

 

VIII   Multipliers

 

Multipliers voor deelnemers buiten Roemenië: Elke verschillende Roemeense provincie + elke verschillende DXCC entiteit (multipliers tellen 1 maal per band ongeacht mode).

 

Roemenië wordt niet als aparte multiplier geteld.

 

 

IX      Total score

 

De totaal score wordt berekend aan de hand van de som van het aantal QSO punten vermenigvuldigd met de som van alle multipliers.

 

 

X       Algemene regels

 

a) Alle zenders en ontvangers welke door de het station worden gebruikt dienen zich binnen een straal van 500 meter rondom het station te bevinden. De antennes welke gebruikt worden door de deelnemer moeten fysiek verbonden zijn met de zenders door middel van kabels (voedingslijnen).

 

b) Single Operators mogen zonder restricties van band wisselen. Er mag op enig moment maar 1 signaal tegelijk worden uitgezonden.

 

c) Voor MOST stations geldt de 10 minuten regel. Zij dienen tenminste 10 minuten op dezelfde band te blijven. Deze 10 minuten gaan in wanneer het eerste QSO op die band wordt gelogd.

Er mag per band op enig moment maar 1 enkel signaal tegelijk in de lucht worden gebracht. Uitzondering: Een tweede signaal (multiplier station) mag in de lucht worden gebracht maar enkel en alleen om een multiplier te werken en mits deze multiplier op een andere band wordt gewerkt dan waar het run station actief is. Ook het multiplier station dient zich aan de 10 minuten regel te houden welke ingaat wanneer het eerste QSO op die band wordt gelogd. Het log moet weergeven welke QSOs met het run station zijn gemaakt en welke met het multiplier station. Het multiplier station mag niet worden gebruikt om zelf CQ of QRZ te geven.

 

d) Het gebruik van het packet of web cluster is voor elke categorie toegestaan.

 

e) Redenen welke aanleiding kunnen zijn voor aftrek van punten of diskwalificatie:

 

- Zelf-spotten (het plaatsen van je eigen roepletters op het cluster)

 

- Onecht spotten (het plaatsen van onechte of misleidende roepletters op het cluster)

 

- Het (vooraf) vragen om gespot te worden aan andere stations door middel van

bijvoorbeeld: telefoon, fax, internet, ether en email etc.

 

- Het gebruik maken van receivers buiten de 500 meter radius van het station.

 

f) Het gebruik maken van openbare CW decoders zoals bv. Skimmer of het Reverse Beacon Network (RBN) is toegestaan voor elke categorie.

Het gebruik maken van een lokale CW decoder mag alleen wanneer deze is opgesteld binnen een radius van 500 meter van het station. Dit geldt ook voor alle hardware welke verbonden is met de CW decoder zoals bv. de antennes.

 

g) Het is toegestaan om de gebruik te maken van een op afstand te bedienen station (remote station) mits de fysieke locatie van alle zenders, ontvangers en antennes zich op één locatie bevinden.

Een deelnemer welke gebruik maakt van een op afstand bedienbaar station dient zicht te allen tijde te houden aan de regels welke gelden voor de categorie waarin het station deelneemt alsook de machtigingsvoorwaarden van zowel het station als die van de deelnemer.

 

h) Het gebruik maken van internet, databases, opnames of bevestigingen van QSOs via de post of email om na afloop van de contest foutief gelogde roepletters in het log te corrigeren, is niet toegestaan.

 

 

XI      Algemene eisen voor het aanleveren van het log

 

Alle logs dienen te worden aangeleverd in het Cabrillo formaat (dit geldt ook voor check-logs).

 

Overige aanbevelingen:

 

          Alle tijden in het log dienen te worden weergeven in UTC (het maximale tijdverschil tussen een gelogd QSO in het ene log en het andere log, mag niet meer zijn dan 5 minuten).

 

          Alle gegevens behorende bij de exchange dienen te worden gelogd. Met andere woorden, log datgene wat door het tegenstation wordt verzonden.

 

          De aanhef (header) van het log dient informatie van de deelnemer te bevatten met betrekking tot de categorie, naam, het complete adres, de naam van de vereniging of club alsmede overige specifieke informatie zoals bijvoorbeeld leeftijd (wanneer de deelnemer onder de 16 jaar is) en of de deelnemer een YL/XYL betreft.

Wanneer een deelnemer op meerdere banden heeft deelgenomen aan de contest maar van slechts één band de score wenst op te geven, dient dit eveneens te worden weergegeven in de aanhef van het log.

 

          Papieren logs worden ook geaccepteerd. Deze logs zullen door de log checkers en of andere vrijwilligers (welke zelf niet meestrijden om de eerste plaatsen) worden omgezet naar een .cbr bestand. Over eventuele fouten welke zijn ontstaan bij het digitaliseren van het log kan niet worden geredetwist met de contest sponsor nadat de uitslagen zijn gepubliceerd.

 

          Het is niet nodig om een totaal score te berekenen en deze weer te geven in het log. Dit wordt namelijk gedaan door het log controle programma.

 

          Dubbel gelogde QSOs (dupes) hoeven niet gemarkeerd te worden in het log en kunnen gewoon in het log blijven staan. Er worden ook geen strafpunten voor gegeven.

 

          Het log dient te worden aangeleverd binnen 30 dagen na het einde van de contest.

 

          Het email adres is: logs@yodx.ro

 

          Het post adres is: FRR, Postbus 22-55. RO-014180 Boekarest 22, Roemenië.

 

          Bij aanlevering van het log per email dient het onderwerp van het emailbericht in ieder geval de roepletters van de deelnemer te bevatten.

Deelnemers ontvangen binnen 72 uur na aanlevering van het log een bevestiging dat het log is ontvangen.

 

 

XII    Trofeeën en Prijzen

 

De 1e, 2e en 3e plaats in elke categorie ontvangen een prijs.

 

Voor de 1e plek in elke categorie is dat een plaquette.

 

Voor elk land wordt een klassement opgemaakt en afhankelijk van het aantal deelnemers per land zullen er ook prijzen worden uitgereikt:

- 1 t/m 9 deelnemers: alleen de 1e plaats

- 10 t/m 19 deelnemers: ook de 2e plaats

- 20 t/m 29 deelnemers: ook de 3e plaats, enz.

 

Ook zal er een top 10 worden opgesteld per continent waarbij de winnaars van elk continent ook een plaquette ontvangen.

 

Verder zullen er plaquettes worden uitgereikt aan de deelnemer met de hoogste score onder de 16 jaar en aan de YL/XYL met de hoogste score mits zij deze gegevens duidelijk kenbaar hebben gemaakt in de aanhef (header) van het log. 

 

Alle deelnemers welke hun log hebben ingezonden zullen per email een Certificaat van Deelname ontvangen in PDF formaat, een overzicht van de uiteindelijk uitslag en de het laatste nieuws omtrent de YO DX HF contest.

 

 

XIII   Verklaring

 

Met het insturen van uw log verklaard u automatisch dat:

a. U de regels heeft gelezen en begrepen en dat u zich ook aan deze regels heeft gehouden;

b. U zich heeft gehouden aan alle machtigingsvoorwaarden behorende bij de radioamateurdienst van het land waarin u actief bent geweest;

c. U akkoord gaat dat uw log openbaar kan worden gemaakt;

d. Alle acties en beslissingen van de YO DX HF Contest Commissie niet betwist kunnen worden.

 

 

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de YO DX HF Contest 2017, neem dan contact op met:

Adrian Sinitaru – Contest Manager

E-mail: yo3apj@yahoo.com

 

Deze vertaling is gemaakt door de PI4DX contest groep. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.