YODX HF RULES‎ > ‎

Magyar

YO-DX HF 2017 Versenykiírás

                            Translated and adapted by Laszlo Weisz, HA3NU/HG3R                                      


I.                   Rendező 

Román Rádióamatőr Szövetség (FRR).

 

II.                A verseny célja

A világ összes rádióamatőr állomása meghívásra kerül, hogy minél több YO és egyéb különböző DXCC országaival dolgozzon. Fő cél a versenyképesség fejlesztése, a fair play versenyzés.

 

III.             A verseny ideje

Augusztus utolsó teljes hétvége:

Szombat 12.00:00 UTC-től vasárnap 11.59:59 UTC-ig

2017-ban: augusztus 26, 12.00:00-augusztus 27 11.59:59 UTC

 

IV.             Sáv és üzemmód    

80-10 méter kivéve a WARC sávokat az üzemmódnak megfelelő sávszegmensben (CW, SSB). Ugyanazzal az állomással egyszer-egyszer lehet dolgozni CW-n és SSB-n az IARU sávtervnek megfelelő sávkiosztásban.

 

V.                Kategóriák

 1. SO-AB CW-LP (egykezelős-összsáv CW kis teljesítmény)
 2. SO-AB CW-HP (egykezelős-összsáv CW nagy teljesítmény)
 3. SO-AB SSB-LP (egykezelős-összsáv SSB kis teljesítmény)
 4. SO-AB SSB-HP (egykezelős-összsáv SSB nagy teljesítmény)
 5. SO-AB Mixed-LP (egykezelős-összsáv vegyes kis teljesítmény)
 6. SO-AB Mixed-HP (egykezelős-összsáv vegyes nagy teljesítmény)
 7. SO-SB Mixed (vegyes üzemmód 3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, teljesítménytől függetlenül)
 8. MOST-AB-Mixed (többkezelős-összsáv-vegyes)
 9. YN ifjúsági és kezdő operátorok 16 év alatt vagy dokumentummal igazolt 3 évnél nem régebbi vizsgával rendelkezők

      LP (kis teljesítmény): 100 wattnál nem több kimenő teljesítmény

 

VI.             Riport váltás

A külföldi állomások RS(T) + sorszámot adnak 001-től kezdődően

A román állomások RS(T) + megyerövidítés vagy BU Bukarest

 

Az YO megyék rövidítései:

YO2: AR, CS, HD, TM

YO3: BU, IF

YO4: CT, BR, GL, TL, VN

YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM

YO6: BV, CV, HR, MS, SB

YO7: AG, DJ, GJ, MH, OT, VL

YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS

YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR

·         Figyeljünk a román állomások által adott riportokra, mert az állomás hívójele nem mindig azonosítja a QTH-t. A román rádióamatőr szabályzat szerint az állomások dolgozhatnak más körzetből anélkül, hogy adnának megkülönböztető jelzést a hívójelük után (/P, /6 stb.)


VII.          Pontozás

YO állomás 8 pont

DX állomás 4 pont

Saját kontinens 2 pont

Saját ország 1 pont

 

  • A dupla QSO-t nem kell jelölni a logban, nem jár érte büntetés sőt ajánlott bennhagyni a logban.


VIII.       Szorzók

      Külföldi állomások részére a DXCC körzetek + a román megyék sávonként egyszer függetlenül az üzemmódtól. Románia (YO) nem számít be külön DXCC-nek.

 

IX.             Végeredmény

    Az összsávon elért QSO pontszám szorozva az összsávon elért szorzók számával.

 

X.                Általános szabályok

a)      minden adónak és vevőnek 500 méteres körön belül kell lennie. Minden antennának fizikailag kábellel kell csatlakoznia az adóhoz.

b)      Az egykezelős operátorok megkötés nélkül válthatnak sávot és üzemmódot. Egyszerre csak egy sugárzott jel lehet az éterben.

c)      A többkezelős állomásoknak tartani kell magukat a 10 perces szabályhoz. Bármely 10 perces periódusban csak egy jel mehet ki egy sávon (CQ állomás), kivétel egy és csak egy másik jel (szorzózó állomás) a CQ állomástól eltérő sávban és csak új szorzó esetében. A CQ és szorzózó állomás független 10 perces szabály szerint megy. A 10 perc számolása az első összeköttetés létrejöttével kezdődik. A jegyzőkönyvben jelezni kell, hogy a CQ vagy a szorzózó állomás csinálta az összeköttetést. A szorzózó állomás nem CQ-zhat és nem kérhet összeköttetést.

d)     Valamennyi résztvevő használhat DX clustert (packet, WEB)

e)      Tilos és kizárással jár:

Saját hívójel beírása a clusterbe

Fals hívójel beírása a clusterbe

Más állomást bármilyen módon felkérni arra, hogy beírja a hívójelünket a clusterbe

Remote vevő használata

f)       Nyilvános skimmer és/vagy RBN használata szintén megengedett minden kategória számára. Helyi skimmer használata csak akkor engedélyezett, ha az fizikailag az állomás QTH-ján van (500 méteren belül).

g)      Remote operáció engedélyezett, ha az összes adó, vevő és antenna fizikai helye egy állomáson van. A remote üzemeltetett állomásnak be kell tartani az összes állomásra, operátorra és kategóriára vonatkozó szabályt.

h)      A verseny után különböző adatbázisok, felvételek használata a logban lévő hívójelek javítására nem engedélyezett

 

XI.             Jegyzőkönyv készítés

Valamennyi jegyzőkönyvet (ideértve a kontrol logot is) cabrillo formátumban kell benyújtani.  

      Egyéb instrukciók: 

      Az időnek UTC-ben kell lennie (a maximális lehetséges eltérés a két fél között  +/- 5 perc)

      A teljes váltott riportot tartalmaznia kell a jegyzőkönyvnek

      A beküldött fájlnak tartalmaznia kell a résztvevő hívójelét. A fájlnak cbr vagy log kiterjesztésűnek kell lennie.

      A log fejlécének tartalmaznia kell a résztvevő nevét, pontos címét, kategóriáját, a szövetség vagy klub nevét és egyéb specifikus információkat (pl. a kort, ha 16 év alatti kategóriában indult, YL/XYL stb.). Továbbá azt is jelezni kell ha egy állomás több sávon indult, de szeretné ha egy sávon kerüljön az eredménylistára.

      Papír alapú logot szintén be lehet küldeni, amit önkéntesek (akik nem pályáznak jó helyezésre a versenyben) konvertálnak cabrilloba, azonban a konvertálás folyamán előforduló hibákért nem vállalnak felelősséget.

      Nem szükséges a végeredményt kiszámolni, azt az értékelő szoftver el fogja végezni.

      A dupla összeköttetéseket nem kell sem jelölni, sem kihagyni a logból.

A logot 30 napon belül kell benyújtani a verseny után a következő E-mail címre:

logs@yodx.ro

postai cím: FRR, P.o. Box 22-50, RO-014780 Bucharest 22, Románia

Az elektronikus levél fejléce tartalmazza a hívójelet. A visszaigazolásnak maximum 72 órán belül meg kell érkeznie.

 

XII.          Díjazás 

Minden kategória 1-3 helyezettje oklevelet kap. Az V. pontban felsorolt mindegyik kategória győztese plakettot kap. Az eredménylista országonként fog megjelenni. Országonként további oklevelek kerülnek kiadásra a résztvevők számától függően:

  • 1-9 résztvevő:        1. helyezett
  • 10-19 résztvevő: 1-2. helyezett
  • 20-29 résztvevő: 1-3. helyezett

A TOP10 lista kiadása kontinensenként történik. Minden kontinens győztes plakettet kap.

Plakettet kap a legjobb eredményt elérő 16 éven aluli és a legjobb eredményt elérő YL/XYL versenyző (csak ha küldenek logot és jelzik a speciális információt a log fejlécben).

Minden résztvevő aki E-mailben logot küldött, fog kapni elektronikus formában (PDF) a részvételről oklevelet, eredménylistát és egyéb információkat az YO-DX-el kapcsolatban.

 

XIII.       Deklaráció

      Az YODX HF Contestre beküldött loggal egyben a résztvevő egyetért, hogy:

a)      A kiírást elolvasta, megértette, egyetért vele és tartja magát a szabályokhoz

b)      A verseny során betartja az országa rádióamatőr szolgálatáról szóló szabályait

c)      Tudomásul veszi, hogy a jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozhatják

d)     Az YODX HF versenybizottság döntése hivatalos és végleges

 

Az YODX HF 2017 versennyel kapcsolatosan bármilyen kérdés esetén a verseny managerhez Adrian Sinitaru YO3APJ-hoz lehet fordulni a következő elérhetőségen:

yo3apj@yahoo.com